THE WORKSHOP FOR SOCIAL HISTORY

 

הסדנה להיסטוריה חברתית

הסדנה להיסטוריה חברתית הוקמה על-ידי היסטוריונים של המזרח התיכון על-מנת לפרק, לחרוט, לשייף ולהרכיב פיסות של עבר יחד עם חלקים של המציאות העכשווית.
הבלוג של הסדנה להיסטוריה חברתית מפורסם באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" ושואף להנגיש לציבור הישראלי מחקר עדכני על האזור מתוך כוונה להשתמש בהיסטוריה ככלי של התבוננות והקשבה. המונח 'היסטוריה חברתית' בו-זמנית מציין זרם אקדמי אליו משתייכים החוקרים ומבטא גם את שאיפתם להפוך את לימוד ההיסטוריה למעשה חברתי, לפעולה שיש בה בכדי לתרום לדיון ציבורי ביקורתי.
ביוזמתו של יוני בראק, התווספה לסדנה סדרת פוסטים מיוחדת של עמיתי בובר. 

 

להוביל את האיסלאם הפונדמנטליסטי מחיק היהדות

סיפורה של מרגרט מרקוס, צעירה יהודיה שהפכה למרים ג'מילה, הוגה איסלאמיסטית אנטי-קולוניאלית, מלמד על המשבר שחוו יהודים אמריקאים רבים בשנות החמישים והשישים. 
 
מאמר שלישי בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד ארז, בעריכת יוני בראק.
 

מדוע הצליחה המוזיקה היוונית בישראל?

הצלחתה יוצאת הדופן של המוזיקה היוונית בישראל נבעה בין היתר מכך שהיוותה פתח לעולם תרבותי "ים תיכוני" הרחב מגבולות התרבות הלאומית.
לצד זאת, בהצלחתה היה טמון גם "איום מזרחי" אתני ומעמדי שהיה לרסנו.

מאמר שני בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד ארז, בעריכת יוני בראק.

רצח בצור, שתדלנות בקהיר

מכתב מגניזת קהיר מספר על מקרה רצח של יהודי בעיר צור בתחילת המאה השתים עשרה וכיצד יהודי אחר פעל מאחורי הקלעים של מוסדות משפטיים מוסלמיים כדי לנסות לגבות חוב שהנרצח היה חייב לו.

מאמר ראשון בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד זינגר, בעריכת יוני בראק.