THE WORKSHOP FOR SOCIAL HISTORY

 

הסדנה להיסטוריה חברתית

הסדנה להיסטוריה חברתית הוקמה על-ידי היסטוריונים של המזרח התיכון על-מנת לפרק, לחרוט, לשייף ולהרכיב פיסות של עבר יחד עם חלקים של המציאות העכשווית.
הבלוג של הסדנה להיסטוריה חברתית מפורסם באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" ושואף להנגיש לציבור הישראלי מחקר עדכני על האזור מתוך כוונה להשתמש בהיסטוריה ככלי של התבוננות והקשבה. המונח 'היסטוריה חברתית' בו-זמנית מציין זרם אקדמי אליו משתייכים החוקרים ומבטא גם את שאיפתם להפוך את לימוד ההיסטוריה למעשה חברתי, לפעולה שיש בה בכדי לתרום לדיון ציבורי ביקורתי.
ביוזמתו של יוני בראק, התווספה לסדנה סדרת פוסטים מיוחדת של עמיתי בובר. 

 

האם אתיופיה נמצאת באפריקה?

הניסיון לבדל את יוצאי אתיופיה מהיבשת ממנה באו חושף את הקרחון הגזעני שמסתתר מתחת לתסמיני הקצה שפרצו לאחרונה.

מאמר חמישי בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתבה רותי ונסקה-שטרן, בעריכת יוני בראק

Read more >

כשהשטאזי הלך לכנסייה

תיקים של כמרים קתוליים ששיתפו פעולה עם המשטרה החשאית המזרח גרמנית מגלים שהשטאזי השקיע מאמץ מיוחד בהסתננות לכנסייה.
 
מאמר רביעי בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב גרגור בוס, בעריכת יוני בראק
 
Read more >

מדוע הצליחה המוזיקה היוונית בישראל?

הצלחתה יוצאת הדופן של המוזיקה היוונית בישראל נבעה בין היתר מכך שהיוותה פתח לעולם תרבותי "ים תיכוני" הרחב מגבולות התרבות הלאומית.
לצד זאת, בהצלחתה היה טמון גם "איום מזרחי" אתני ומעמדי שהיה לרסנו.

מאמר שני בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד ארז, בעריכת יוני בראק.

Read more >

רצח בצור, שתדלנות בקהיר

מכתב מגניזת קהיר מספר על מקרה רצח של יהודי בעיר צור בתחילת המאה השתים עשרה וכיצד יהודי אחר פעל מאחורי הקלעים של מוסדות משפטיים מוסלמיים כדי לנסות לגבות חוב שהנרצח היה חייב לו.

מאמר ראשון בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד זינגר, בעריכת יוני בראק.

Read more >