האם אתיופיה נמצאת באפריקה?

הניסיון לבדל את יוצאי אתיופיה מהיבשת ממנה באו חושף את הקרחון הגזעני שמסתתר מתחת לתסמיני הקצה שפרצו לאחרונה.

מאמר חמישי בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתבה רותי ונסקה-שטרן, בעריכת יוני בראק