מדוע הצליחה המוזיקה היוונית בישראל?

הצלחתה יוצאת הדופן של המוזיקה היוונית בישראל נבעה בין היתר מכך שהיוותה פתח לעולם תרבותי "ים תיכוני" הרחב מגבולות התרבות הלאומית.
לצד זאת, בהצלחתה היה טמון גם "איום מזרחי" אתני ומעמדי שהיה לרסנו.

מאמר שני בסדרת מאמרי עמיתי בובר, כתב עודד ארז, בעריכת יוני בראק.