ושניהם שוים: על פרשנות כיוצרת ערכים בספרות היהודית העתיקה