הלוואה בריבית בספרות חז״ל: הלכה, אגדה והקשרים תרבותיים