עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית

תכנית עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה, פרי שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית בירושלים וממשלת גרמניה במימון המשרד הפדראלי הגרמני לחינוך ומחקר (BMBF), הוקמה במטרה לתמוך במחקר אקדמי בין-תחומי ובין-תרבותי ברמות הגבוהות ביותר בקרב חוקרים צעירים מצטיינים (בשלב הבתר-דוקטורט) מישראל וגרמניה ובשיתוף עם עמיתים בכירים. הוועדה האקדמית של תכנית עמיתי בובר בוחרת מידי שנה עד עשרה חוקרים צעירים מצטיינים (חמישה מישראל וחמישה מגרמניה) מכל תחומי מדעי הרוח והחברה (לא כולל משפטים וכלכלה שימושית). רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו תואר דוקטור באוניברסיטה ישראלית או גרמנית וכן גם אזרחים ישראלים או גרמנים שסיימו את תואר הדוקטור בארצות אחרות. העמיתים, שמקבלים מלגה נדיבה, לוקחים חלק ביצירת קהילת חוקרים תוססת, המשקפת ספקטרום רחב של תחומי מחקר במדעי החברה והרוח והמגלמת רוח של העזה והרפתקה אינטלקטואלית. קשר למדעי היהדות וישראל או ליחסי ישראל-גרמניה אינו הכרחי. אנו מחפשים הומניסטים יצירתיים וחוקרים מתחום מדעי החברה בעלי אופקים אינטלקטואלים רחבים. הדיונים במסגרת תכנית עמיתי בובר הם באנגלית. התכנית, שהוקמה ב 2010, מונה כיום כשלושים עמיתים ושוכנת בקומה השלישית בבניין מנדל החדש בהר הצופים.